Моята количка

Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължи с пазаруването

Политика за удовлетвореността на клиентите

"Аква инженеринг груп" ООД ще ремонтира или замени, без заплащане всякакъв вид професионален продукт закупен от нас, който показва дефект при нормална употреба в рамките на гаранционния период, посочен по-долу. Трябва да върнете дефектиралия продукт на търговеца или дистрибутора, откъдето сте го купили. Повреди по продуктите, дължащи се на природни бедствиямълнии, наводнения и др. не се обхващат от тази гаранция. Този ангажимент за ремонт или замяна е нашата единствена и обща гаранция.

Подразбиращи се гаранции за годност, ако са приложими, се ограничават до една година от датата на продажбата

"Аква инженеринг груп" ООД няма да носи отговорност при никакви обстоятелства за случайни или последващи щети, независимо как те се случват.

I. Продукти за градини, паркове и спортни терени

Всички продукти за поливни системи на градини, паркове и спортни терени носят две години гаранция, със следните изключения:
5 годишна гаранция:

 • Разпръсквачи: серии 1800, 5000,  Falcon 6504 и 8005
 • Електромагнитни клапани: серии DV/DVF, PEB/PESB
 • Капков маркуч серия XF*

* серия XF - 7 години на напукване

 • Всички останали продукти - 2 години

II. Продукти за голф

 • Голф ротори: серии EAGLE™ и EAGLE IC™ - 3 години
 • Удължена гаранция за голф ротори EAGLE и EAGLE IC  продадени и инсталирани заедно с гъвкави връзки - 5 години
 • Гъвкави връзки - 5 години
 • Бронзови клапани, хидранти за ръчно поливане и аксесоари към тях - 3 години
 • Филтърни групи и табла за управление – 2 години
 • Аератори: всички серии – 2 години
 • Всички останали голф продукти – 1 година

III. Продукти за селското стопанство

 • Компенсиращ капков маркуч модел A5 PC – 5 години от датата на производство и 7 години на напукване
 • Полиетиленова тръба Ф 16mm - 7 години от датата на производство и 7 години на напукване
 • Разпръсквачи серия LF™ – 5 години
 • Импактни разпръсквачи – 2 години
 • Всички останали продукти за селското стопанство – 1 година

IV. Помпи и помпени станции

"Аква инженеринг груп" ООД гарантира, че помпените станции ще бъдат без производствени дефекти в продължение на една година, считано от датата на оторизирано стартиране, но не по-дълго от шестнадесет месеца от датата на издаване на фактурата. Стартиране на помпена станция от неоторизиран персонал ще анулира тези правила и условия. При условие, че инсталирането, стартирането и експлоатационните отговорности са изпълняват правилно, "Аква инженеринг груп" ООД ще замени или поправи, всяка част установено дефектна при нормална препоръчителна употреба по време на този период. При поискване "Аква инженеринг груп" ООД предоставя съвети по откриване на дефекта по време на ефективния период на тази политика за удовлетвореността на клиентите. Не се извършва сервиз, подмяна или ремонт съгласно настоящата политика за удовлетвореността на клиентите, докато клиентът е в забава на плащанията към "Аква инженеринг груп" ООД. Фирмата не носи отговорност за разходите, свързани с отстраняване, подмяна или ремонт на оборудване в трудно достъпни места.

Трудно достъпни места включват (но не се ограничават до) местата, където се изисква следната техника:

1) Кранове по-големи от 15 тона
2) Водолази
3) Шлепове и понтони
4) Хеликоптери
5) Драгиране
6) Всякакви други необичайни средства или изисквания

Такива извънредни разходи са за сметка на клиента, независимо от причината за отстраняването на оборудването от експлоатация.

Редът и условията на тази политика за удовлетвореността на клиентите не покриват щети, причинени от или в резултат на следното:

1) Неправилна употреба, злоупотреба или невъзможност да се провежда рутинна поддръжка (да включват зазимяване процедури по зазимяване на отделни компоненти)
2) За изпомпване на течности, различни от водаосвен ако помпената станция е специално предназначен за други флуиди
3) Използване на свободен хлор или други силни биоциди
4) Излагането на електролиза, ерозия или абразия
5) Наличие на разрушителните газове или химикали
6) Работа при високо или ниско напрежение
7) Работа при загуба или обръщане на фази
8) Незащитето входно напрежение, липса на прекъсвачи и защита
9) Използване на контролния панел като възможност за прекъсване
10) Мълнии или други природни бедствия
11) Нефункциониране на челните уплътнения (освен ако се появят проблеми при първоначалното стартиране).

Посочените по-горе условия са неразделна част от политика на "Аква инженеринг груп" ООД за удовлетвореността на клиентите. Фирмата не предлага друга или допълнителна гаранция, по отношение на помпените станции или техните компоненти. "Аква инженеринг груп" ООД не прави косвена гаранция, по отношение на пригодността за определена цел или търговска дейност на помпената станция или нейните компоненти. Компоненти, произведени от други фирми (както е отбелязано в офертата за помпената станция) са покрити само от и до размера на гаранцията, ако има такива, която се предоставя от другия производител. "Аква инженеринг груп" ООД не носи отговорност към клиента или трети лица за всякаква отговорност, загуба или щети, причинени или предполага, че са причинени пряко или непряко от помпената станция. "Аква инженеринг груп" ООД не е отговорна за случайни обезпечения, косвени щети или пропуснати ползи и вреди, свързани с други дейности на клиента, нито за тези, причинени от природни бедствия. В никакъв случай и при никакви обстоятелства отговорността на "Аква инженеринг груп" ООД не може да надвишава цената на нетната продажба на помпената станция.

V. Всички останали продукти - 1 година

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)