Моята количка

Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължи с пазаруването

Аква Инженеринг Груп ООД, като представител и оторизиран сервиз на Rain Bird за България разработва и редовно провежда курсове за обучение на инсталатори и фирми, развиващи дейност в областта на поливни и напоителни системи.

 

 

за усъвършенстване на уменията и повишаване на квалификацията

Обучението е структурирано с теоретична и практическа насоченост. Разработена е програма за базово обучение, свързано с поливни и напоителни системи. Получава се пълна информация за проектиране. Проиграват се различни техники за монтаж, за бърза диагностика на проблеми в системата. Актуализиране на техническата информация и запознаване с новите продукти. Умения за поддръжка на системите и допълнително обучение.

Обучението се предлага на отделни курсове ежегодно за:

 

• Предприемачи • Дистрибутори • Търговци • Проектанти • Общински служители •

 

Списък на нивата на обучение:

НИВО І

A1 – Проектиране на поливни системи

A2 – Поливно оборудване избор, настройки и програмиране

A3 – Разширено програмиране на 230V и 9V програматори, електрическа система

A4 – Проектиране на системи за капково напояване

НИВО ІІ

B1* – Проектиране на поливни системи

B2 – Декодери, декодерен програматор и архитектура на системата

B3 – Фактори и принципи при програмиране процеса на поливане

НИВО ІІІ

С** – Помпи и помпени станции

D** – Филтри и филтърни системи

НИВО ІV

Е*** – SMART управление IQ™

F*** – Централни системи за голф игрища Cirrus, Nimbus II, Stratus II, Stratus LT - модул А

F*** – Централни системи за голф игрища Cirrus, Nimbus II, Stratus II, Stratus LT - модул B

G** – Обслужване, поддръжка и реновации на поливни системи

♦ Предварителни изисквания: Основни познания за Windows

* Препоръчваме да се премине първо Модул A1

** Препоръчваме да преминете първо модули А1, А2, А3, А4 и В1

*** Препоръчваме да преминете първо модул B3

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА ПО МОДУЛИ:

Модул А1 - Проектиране на поливни системи (2 дни)

Цел: Запознаване с основите на хидравликата и технически концепции за разработване на проект за поливна система за дворни пространства. Насоки за определяне на разпръсквачи, клапани, програматори, кабели, тръби и необходимото оборудване:

♦ Основни принципи и техники за проектиране.

 • Основни принципи на хидравликата
 • Избор и подреждане на разпръсквачи
 • диаметъра и вида на тръбите, дизайн на системата
 • дебита и времето за поливане на системата
 • Извършване на пълна проверка и оптимизация на системата

♦ В края на обучението, обучаемите ще могат да:

 • Избират желаното поливно оборудване
 • Извършват проверка и оптимизация на системата
 • Изготвят чертежи и да ги адаптират към различните условия

Модул А2 - Поливно оборудване - избор, настройки и програмиране (1 ден)

♦ Теоретичен и практически подход относно видовете поливно оборудване.

 • Капково напояване и аксесоари
 • Разпръсквачи и аксесоари
 • Електромагнитни клапани и аксесоари
 • Програматори на 230/24V и аксесоари
 • Програматори на 9V и аксесоари

♦ В края на обучението, обучаемите ще могат да:

 • Избират разпръсквачи, клапани, програматори и аксесоари на база характеристиките на обекта
 • Настройват и поддържат разпръсквачи, клапани и цялата тръбна разводка
 • Извършват основно и разширено програмиране

Модул А3 - Разширено програмиране и електрическа система (1/2 ден)

♦ Всичко, което трябва да знаете за програматорите на 230 V и 9 V:

 • Свързване на електромагнитни клапани и аксесоари
 • Разширени функции при програмиране
 • Основни принципи на електрическата система
 • Електрическа диагностика и решаване на проблеми

♦ В края на обучението, обучаващите се ще могат да:

 • Използват разширените функции за програмиране
 • Извършват свързване на електромагнитните клапани
 • Диагностицират проблемите с измервателен уред (мултицет)

Модул А4 - Проектиране на системи за капково напояване (1 ден)

Цел: Запознаване с основите технически концепции, за разработване на проект за система за капково напояване на дворни пространства на жилищни сгради. Насоки и определяне на капковия маркуч и необходимото оборудване:

♦ Основни принципи и техники за проектиране на капкова система.

 • Основни принципи
 • Избор и подреждане на капковите компоненти
 • Определяне на размера и вида на тръбите, дизайн на системата
 • Изчисляване на дебита и времето за поливане на системата
 • Извършване на пълна проверка и оптимизация на системата

♦ В края на обучението, обучаващите се ще могат да:

 • Изберат желаното капково напояване
 • Извършат проверка и оптимизация на системата
 • Изготвят чертежи и да ги адаптират към различните условия

Модул В1 - Проектиране на обществени паркове и спортни терени (1 ден)

Цел: Запознаване с основите технически концепции, за разработване на проекти за обществени паркове и спортни терени. Насоки за определяне на необходимото оборудване, поливен прозорец и помпена станция:

♦ Основни принципи за проектиране на по-мащабни проекти.

 • Изисквания към проектите
 • Избор на необходимото оборудване
 • Определяне на размера и вида на тръбите, дизайн на системата
 • Изчисляване на дебита и времето за поливане на системата
 • Способи за автоматиция и управление на системите

♦ В края на обучението, обучаващите се ще могат да:

 • Изберат желаното поливно оборудване
 • Извършат проверка и оптимизация на системата
 • Изготвят чертежи и да ги адаптират към различните условия

Модул В2 - Декодерно управление на поливни и капкови системи (1 ден)

♦ Декодерните поливни системи са гъвкави и с възможност за надграждане, ще се научите как да активирате тези системи.

Цел: Овладяване на теоретични и практически познания, необходими за проектиране на поливни системи за големи поливни площи

 • Предимства пред управлението с "традиционни" програматори
 • Различни компоненти
 • Инсталиране
 • Конфигурация и програмиране
 • Поддръжка

♦ В края на обучението, обучаващите ще могат да:

 • Определят компонентите на декодерната система
 • Познават архитектурата на системата и правилата за инсталиране
 • Програмират и отстраняват на неизправности

Модул В3 - Фактори и принципи при програмиране на поливането (1/2 ден)

Цел: Да предостави на участниците теоретични и практически знания, необходими за интелигентното програмиране процеса на поливане

♦ Запознаване с основните принципи на програмиране процеса на поливане

 • Основно програмиране базирано на време на поливане
 • Програмиране базирано на ЕТ фактора
 • Програмиране базирано на почвения резервоар

♦ В края на обучението, обучаващите ще могат да:

 • Управляват програмирането
 • Създават или модифицират програма

Модул С - Помпи и помпено хидрофорни уредби - теоретична част (1 ден)

♦ Знаете ли как да изберете, инсталирате и поддържате помпи и помпено хидрофорни уредби.

Цел: Да предостави на участниците необходимите знания, за избор, инсталиране и поддържане на помпи и помпено хидрофорни уредби.

 • Различни видове помпи и техните приложения
 • Функционални принципи и различни видове центробежни помпи
 • Избор на модел
 • Компоненти на помпи и помпено хидрофорни уредби
 • Стартиране и консервиране при зимни условия

♦ В края на обучението, обучаемите ще могат да:

 • Избират помпа
 • Определяне на необходимия дебит и напор за дадена система
 • Инсталиране и поддържка на компонентите на помпи и помпени станции при зимни условия

Модул С - Помпи и помпено хидрофорни уредби - практическа част (1/2 ден)

Цел: Запознаване с основите техники за сглобяване на ПХУ. Насоки за работа и настройки на автоматиката на уредбите.

♦ Основни принципи за монтаж.

 • Избор на необходимото оборудване
 • Крепежни елементи
 • Сглобяване, настройки и тестване

♦ В края на обучението, обучаемите ще могат да:

 • Инсталират ПХУ
 • Извършват настройки на автоматиката на ПХУ
 • Въвеждане в експлоатация на ПХУ

Модул D - Филтри и филтърни системи (1/3 ден)

♦ Знаете ли как да изберете, инсталирате и поддържате филтри и филтърни системи.

Цел: Да предостави на участниците необходимите знания, за избор, инсталиране и поддържане на филтри и филтърни системи.

 • Различни видове филтри и филтърни системи и техните приложения
 • Функционални принципи
 • Избор на вид и модел филтър и филтърна система
 • Компоненти на филтри и филтърни системи

♦ В края на обучението, обучаващите ще могат да:

 • Определят необходимия дебит и пропускливост на филтрите
 • Инсталират и поддържат компонентите на филтри и филтърни системи

Модул Е1 – Smart управление IQTM (1/2 ден)

Цел: Да предостави на участниците теоретични и практически знания, необходими за централизираното управление процеса на поливане

♦ Запознаване с основните характеристики на софтуера за централизирано управление IQ

 • Конфигуриране и програмиране на системата
 • Поливни програми
 • Ежедневна употреба

♦ В края на обучението, обучаващите ще могат да:

 • Създават основното програмиране
 • Създават или модифицират програма
 • Наблюдава и контролира правилното функциониране на поливната система

Модул F – Централни системи за управление на голф игрища Cirrus, Nimbus II, Stratus II - модул А – хардуер и софтуер (1 ден)

Цел: Да предостави на участниците теоретични и практически знания, необходими за използване и овладяване на функциите на централните системи за управление

♦ Запознаване с характеристиките на системите за централизирано управление на RAIN BIRD.

 • Инсталиране
 • Софтуерни опции: Параметри по подразбиране (персонализиране)
 • Базата данни: компоненти, референции, имена на зони
 • Анализ и интерпретация на базата данни
 • Конфигуриране и програмиране на системата
 • Поливни програми
 • Работа на системата на "Сух ход" - анализиране
 • Принципи за въвеждане на данните за дебит. Балансиране на хидравликата на системата
 • Ежедневната употреба

♦ В края на обучението, обучаващите ще могат да:

 • Управляват програмирането
 • Създават или модифицират програма
 • Мониторинг и контрол върху правилното функциониране на поливната система

Модул F – Централни системи за управление на голф игрища Cirrus, Nimbus II, Stratus II - модул Б – програмиране базирано на ЕТ (1 ден)

Цел: Да предостави на участниците теоретични и практически знания, необходими за използване и овладяване на функциите на централните системи за управление

 • Основи на : Агрономство & Евапотранспирация
 • Програмиране базирано на ET и Мониторинг
 • Атмосферни условия & Данни
 • Сензори

 ♦ В края на обучението, обучаващите ще могат да:

 • Възможност за създаване на програми базиране на ET
 • Увеличаване ефективността на системата
 • Оптимизиране на водните ресурси и потреблението на вода

Модул G – Приемане, тестване, обслужване и поддръжка на поливни системи (1/2 ден)

Цел: Споделяне на нашия опит за приемане, тестване, обслужване и поддръжка на системите и нормативна уредба у нас. Успешни практики за поддръжка

 • Приемане на поливни системи
 • Поддръжка на поливни системи
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)