Моята количка

Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължи с пазаруването

"Аква инженеринг груп" ООД е с натрупан богат опит в тази сфера с приложение в жилищни, обществени, ваканционни и хотелски комплекси, спортни терени, голф игрища, земеделие и селско стопанство. Фирмата разполага със сериозни референции в областта на помпени станции и централни системи за управление. Проектантите ще направят за Вас най-добрият избор на техническо решение, благодарение на широка гама продукти на Rain Bird. В нашите проекти се използват правила базирани на принципите за пестене на вода.

1. Оформление на проектите с:
 • Местоположение на разпръсквачи и капково напояване;
 • Местоположение на клапани, програматор и кабели;
 • Точка на водохващане или помпена станция със стойности за необходим дебит и налягане;
 • Детайли за монтаж на продуктите.

♦ Формат на файла: PDF

2. Детайлна количествена сметка:
 • Брой и вид на разпръсквачите;
 • Видове дюзи;
 • Дължина и диаметър на тръбите;
 • Дължина на капковите маркучи;
 • Дължина и сечение на сигналните кабели;
 • Брой и тип на клапани и шахти;
 • Количеството на всеки от основните аксесоари спирателни кранове, фитинги, дренажни клапи;
 • Тип програматор и необходимите аксесоари.

♦ Формат на файла: PDF

3. Хидравлични изчисления:
 • Изчисляване на изискуемите параметри на водозахранване, дебит и време на поливане;
 • Изчисляване на статично и динамично налягане;
 • Изчисление за всяка поливна зона - брой разпръсквачи и клапани, дебит на дюзите, загуби на налягане, тръби и спирателната арматура, автоматизация.

♦ Формат на файла: PDF

Опция 1: Спецификация

Този документ описва необходимото оборудване и дава подробни технически изисквания за инсталирането и полагането:

 • Тръби и кабели, свързване и изкопни работи;
 • Разпръсквачи, клапани, спирателни кранове и свързване;
 • Аксесоари и свързване;
 • Технически данни за помпената станция;
 • Програматор, аксесоари и свързване;
 • Количествена сметка.

♦ Формат на файла: PDF

Опция 2: Ръководство за експлоатация:

Това ръководство обяснява основните данни, предположенията и методите, използвани за проектиране на проекта. Също така се предоставя информация, необходима за функционирането на системата и оптимизиране управлението на водата, като например:

 • Инструкции;
 • Чертежи;
 • Съвети;
 • Инструкции за зазимяване;
 • Инструкции за стартиране.

♦ Формат на файла: PDF

Опция 3: Екзекутивни чертежи

Изготвя се след приключване на изграждането, като съдържа цялата необходимата информация за системата.

♦ Формат на файла: DWG

Проектирането на поливни и напоителни системи е базирано на модерни софтуерни продукти, като се взимат в предвид всички изисквания и дадености на съответния обект.

Проектната документация е съпроводена с печат за проектантска правоспособност част "ХМС".

Основата на добрия и качествен проект е правилното използване на изходните данни за проектирането, като анализ на почвения слой, видове растителност, климатични условия, топография на обекта.

Наличието на водоизточник с подходящи за нуждите на поливането параметри е важен елемент за осигуряване на най-добър и икономически ефективен дизайн.

Използват се фундаментални инженерни принципи при проектирането, който се предоставят директно на потребителя в най-рентабилен и достъпен начин.

Нашите дизайнери имат богат опит във всички аспекти на проектантска работа, като работят усилено за осигуряването на най-добрите резултати за клиентите на компанията.


По-долу Ви предоставяме няколко ключови характеристики, които трябва да следите, когато се оценява ефективността на поливната или напоителната система:

 • Разпръсквачи с еднаква поливна норма

Всички разпръсквачи, разположени на един „клон” е препоръчително да бъдат от един и същи тип (например роторни разпръсквачи, дефлекторни разпръсквачи и т.н.) и да притежават една и съща поливна норма (в мм/м2). Използването на разпръсквачи с различна поливна норма може да доведе до преполиване на дадени зони и недостатъчна дистрибуция на вода в други зони.

 • Поливно покритие от разпръсквач до разпръсквач

Проектирането на поливно покритие от разпръсквач до разпръсквач е ключов фактор. Целта на това покритие е водната завеса от даден разпръсквач да достига до следващия, като се гарантира 100% покритие на поливната зона. Подходящата поливна норма се базира на това поливно покритие. Местата, където разположението на разпръсквачите не отговаря на горното изискване не получават необходимото количество вода, което впоследствие води до поява на сухи или кафяви петна върху тревния килим. Тези петна показват, че поливането не е равномерно разпределено в площта на действие на разпръсквачите. В този случай, за да компенсират тази слабост, много колеги увеличават времето за поливане в по-сухите зони, което обаче води до преполиване в други зони, а от там до стресиране, загниване и заболявания на тревния килим.

 • Поливна норма не отговаря на инфилтрационните норми на почвата

Инфилтрационните свойства на почвата са важен изходен елемент за определяне на поливната норма, а именно различната скорост на пропускливост на водата в почвата. Песъкливите почви имат по-висока (по-бърза) инфилтрационна норма, докато глинестата почва притежава ниска (бавна) инфилтрационна норма. Ако поливната норма е по-голяма от инфилтрационната норма, тогава се наблюдава оттичане на излишната вода по повърхността на тревния килим и ерозия (особено по склоновете). Ако разпръсквачите, инсталирани на Вашата поливна система не разполагат с по-ниска поливна норма, то те трябва да бъдат сменени с подходящи такива или трябва да намалите времето за поливане, или трябва да използвате няколко стартови времена за поливане (например 3 стартови времена по 5 минути всяко през интервал от 1 час, вместо една поливка от 15 мин), което ще позволи инфилтриране на водата в почвата.

 • Наличие на подходящо входно налягане

Всеки разпръсквач е проектиран за работа при определени параметри на входно налягане на водата. Когато налягането е много ниско, разпръсквача „произвежда” големи водни капки и най-вероятно няма да постигне правилното разпръскване и необходимия радиус за удовлетворяване на поливното покритие. Ако нялагането в системата е твърде високо, при работа на разпръсквача се получава т.нар. „мъглуване”, което води до загуба на вода поради изпаряване или „отлитане” на малките водните частици дори при слаби ветрове.


ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НАПРАВИ ТУК

Тип програматор

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)